Orthoptie

KM Screen

  • Eenvoudig in gebruik
  • Snelle koppeling met het EPD
  • Digitale weergave

Scheelzien, lui oog, dubbel zien, ver- en bijziendheid... het terrein van de orthoptist!

  • Onderzoek naar het gezichtsvermogen bij scheel- en dubbelzien
  • Onderzoek en behandeling van een lui oog
  • Onderzoek naar de oogmotoriek ten gevolge van neurologische afwijkingen

Orthoptie is de leer van het goed zien. Orthoptie betreft de wetenschap aangaande de ontwikkeling van het normale zien met twee ogen en de stoornissen hierin. Normaal kunnen zien houdt in dat er sprake is van goede gezichtsscherpte van beide ogen, goede oogbewegingen, goede verwerking van beelden, aangestuurd door de hersenen en een rechte oogstand.

Onderzoek en behandeling van stoornissen in de oogmotoriek

Orthoptisten onderzoeken en behandelen patiënten met stoornissen in de oogmotoriek, waaronder strabismus (scheelzien), amblyopie (lui oog) en diplopie (dubbel zien). Ook onderzoeken en behandelen orthoptisten wanneer er sprake is van onder meer verziendheid, bijziendheid en cilindrische refractie- afwijkingen bij kinderen.